Sông Hồng

5%(499Thứ hai)
00:0011月26日
Đầu thập niên 30, trên cao nguyên Thiểm Bắc xảy ra một câu chuyện như vậy...... Trên con đường nhỏ trên đập, một cô gái nông thôn Trương Hương Nữ chạy tới, vừa khóc vừa kêu gọi anh trai Trương Thiết Oa, nói địa chủ ác bá Diêu Đức Nguyên đang ép thuê, tra tấn cha. Thiết Oa vừa nghe, tức giận ném liềm xuống, một mạch chạy về thôn, muốn liều mạng với Diêu Đức Nguyên. Ba năm sau, Trương Thiết Oa đã là một chỉ huy sơ cấp trong Hồng quân. Căn cứ vào tình hình cách mạng lúc bấy giờ, đảng phái ông trở về quê hương, tổ chức quần chúng náo loạn cách mạng, triển khai chiến tranh du kích. Thiết Oa mang theo một chiến hữu trong trung đội Cao Phi Hổ cùng nhau về quê, đi qua bến đò Hồng Hà cùng Diêu Đức Nguyên"Y cẩm vinh quy" ngồi một thuyền cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, trong một hồi chiến đấu nhiều quả cách xa, may mắn được thuyền phu Lưu đại bá cứu giúp, mới thoát hiểm. Diêu Đức Nguyên lúc này thăng tư lệnh dân đoàn, lập tức bắt giữ mẫu thân và muội muội của Thiết Oa, cũng do nhạc phụ tôn Bán Nguyên, nội đệ tôn Bách Tuế của Diêu Đức Nguyên xử quyết bọn họ trong miếu Mã Vương, Thiết Oa và Phi Hổ dưới sự yểm hộ của quần chúng giấu ở trong miếu, giết chết Tôn Bán Nguyên, cứu ra mẫu thân, muội muội và Lưu đại bá, cũng thừa thắng phân tài sản của địa chủ, nhanh chóng hợp thành một chi du kích. Du kích đóng quân trong rừng sâu kiên trì đấu tranh, Phi Hổ thì hóa trang thành đoàn viên dân đoàn, Hương Nữ giả trang thiếu phụ, thường xuyên cùng nhau vào thành phố liên hệ với đồng chí công tác dưới lòng đất, hai người cũng kết thành bạn đời trong tình nghĩa cách mạng. Một ngày nọ, khi Vương Quốc Đống truyền tin tình báo cho Hương Nữ thì bị Tôn Bách Tuế đột nhiên phát hiện. Sau khi Diêu Đức Nguyên nghe được mật báo, lập tức thẩm tra Vương Quốc Đống, Vương bởi vì ứng đối tự nhiên, mới thoát hiểm. Nhưng Diêu Thâm nghi ngờ vua, cũng thi độc kế, khiến cho đội du kích gặp nguy hiểm khi chặn đánh đội vận chuyển lương thực của địch. Trương Thiết Oa bởi vì đấu tranh thất bại, áy náy vô cùng, nhưng cũng khiến cho hắn từ đó nhận được giáo huấn, khiến cho phương thức đấu tranh càng thêm linh hoạt, du kích cũng càng thêm kiên cường thiện chiến. Diêu Đức Nguyên đương nhiên không chịu từ thiện thôi cam hưu, lúc này địch nhân ngoại trừ tàn bạo đốt núi và thôn xóm, điên cuồng bắt giữ quần chúng cách mạng và người nhà du kích, còn treo giải thưởng tróc nã Trương Thiết Oa. Du kích thì đối chọi gay gắt, xuất chinh thị trấn Vĩnh Lạc. Khi đội du kích đại náo"Đạo tràng trăm ngày" xông vào Diêu gia bắn chết tứ di thái, Vương Quốc Đống thì xúi giục dân đoàn làm loạn, phối hợp đại đội vào thành. Hương Nữ giết chết Tôn Bách Tuế, Thiết Oa dẫn người truy kích Diêu Đức Nguyên, trong một cuộc đấu tranh kinh tâm động phách giữa cách mạng và phản cách mạng, du kích cuối cùng giành được toàn thắng.
Phân loại:
标签:

鱼乐M3U8-Chơi trực tuyến

无尽-Chơi trực tuyến