Phố hoa chạy trốn ngôn ngữ

2%(148Thứ hai)
00:0001月26日
珠宝店东何霖面临破产,遂计划打劫自己之店以骗取保金。森、大头及东仔被选中来港,可惜行劫事败。竟遭东主何霖灭口,只剩森一人逃离魔拳,躲到其青梅竹马的知己阿虹处,无奈地,林却发现阿虹沦为妓女,逐决意救她逃出火海,与此同时,森的行踪又给东主何霖发现......
Phân loại:

量子m3u8-Chơi trực tuyến