Vũ Hồn Tuyệt Thế

8%(788Thứ hai)
00:0011月26日
Thiếu niên Trần Phong, đan điền như sắt, không cách nào tu luyện. Chỉ có ân sư không bỏ, không muốn sư phụ bị cường giả đánh chết, từ đó không còn ai phù hộ, nhận hết khi dễ người khác. Trần Phong tận tâm thủ mộ năm năm, lại phát hiện sư phụ giả chết, phát hiện sư phụ để lại chí tôn long huyết, thần bí cổ đỉnh. Trần Phong từ đó nghịch thiên quật khởi, bước lên con đường tìm kiếm sư phụ, trở thành cường giả.
Phân loại:
标签: