Đêm của những vì sao rơi

9%(848Thứ hai)
00:0001月18日
  该剧讲述忘记情感孤独生活的35岁妇产科医生雪宫铃(吉高由里子 饰)和天生没有听觉的25岁遗物整理师柊一星(北村匠海 饰)两人的恋爱故事。新人妇产科医生·佐佐木深夜(藤冈靛 饰)的登场,将在三人之间展开一段25岁、35岁、45岁的10岁差三角恋。
Phân loại:

量子m3u8-Chơi trực tuyến

鱼乐M3U8-Chơi trực tuyến